DISCLAIMER

De website, brasseriesublime.be, is professioneel en met de nodige zorg gebouwd .
Ondanks het constante onderhoud, beheer en aandacht voor de website, kan het voorvallen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Brasserie Sublime sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van de website van Brasserie Sublime.

Brasserie Sublime mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Brasserie Sublime geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website: brasseriesublime.be staan links naar websites van derden. Brasserie Sublime is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Brasserie Sublime blijven te allen tijde voorbehouden aan Brasserie Sublime. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Brasserie Sublime.

 

© Brasserie Sublime 2022

Disclaimer | Privacybeleid & cookies

© website by Adfundum

© Brasserie Sublime 2022

Disclaimer | Privacybeleid & cookies

© website by Adfundum

Open op Pinkstermaandag 20 mei voor lunch en diner.
Reserveren kan alvast!

X