PRIVACY­BELEID

Brasserie Sublime, gevestigd in de Pastoor Slossestraat 25, 8800 Rumbeke,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contact­gegevens

Brasserie Sublime
Pastoor Slossestraat 25,
8800 Rumbeke

Telefoon: +32 51 63 63 43
E-mail:info@brasserie-sublime.be
Ondernemingsnummer: 

Verwerken van persoonsgegevens

Wij, brasseriesublime.be, verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken
die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door brasseriesublime.be: Identificatiegegevens

Bewaren van persoons­gegevens

Brasserie Sublime bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoons­gegevens met derden

Brasserie Sublime verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoons­gegevens beveiligen

Brasserie Sublime neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het verwerken van persoons­gegevens en overdracht aan derden

Als u onze website gebruikt, worden sommige persoonsgegevens over uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) automatisch verzameld. We verzamelen het IP-adres dat door uw apparaat wordt gebruikt en de datum, tijd, browser, besturingssysteem en de opgevraagde pagina’s. Dit gebeurt voor de beveiliging van gegevens, om ons aanbod te optimaliseren en om onze website te verbeteren. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van Artikel 6, paragraaf 1, eerste zin, punt f) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben een rechtmatig belang in het beschermen van onze website en het optimaliseren van onze diensten.

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door een verzoek te versturen via onze contactgegevens), verwerken we de verstrekte persoonsgegevens om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.

We maken gebruik van dienstverleners om de gegevensverwerking beschreven in deze Gegevensbeschermingsverklaring mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het hosten en onderhouden van onze website.

Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies om onze diensten aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden gewist na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en worden door ons gebruikt om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (blijvende cookies). U kunt uw browser instellen zodat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en kunt kiezen of u ze altijd wilt accepteren, in sommige gevallen wilt accepteren of altijd wilt weigeren. U kunt hier meer informatie over vinden in het hulptabblad van uw browser. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan dit invloed hebben op de functionaliteit van onze website. U stemt in met het verwerken van uw persoonsgegevens via cookies als u onze “Cookie-Banner” accepteert. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van Artikel 6, paragraaf 1, eerste zin, punt a) van de AVG. 

Verstrekken van persoons­gegevens en bewaartermijnen

U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig. U bent niet wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, is het enige gevolg dat u onze diensten niet kunt gebruiken. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website worden opgeslagen totdat de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt zijn vervuld. Afwijkende bewaartermijnen kunnen voortvloeien uit één van onze rechtmatig belangen (bijvoorbeeld om gegevensbeveiliging te garanderen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die moeten worden bewaard op grond van wettelijke of contractuele opslagverplichtingen zijn uitgesloten.

Uw rechten

Om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen met betrekking tot informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens (Artikel 15 AVG),

het verbeteren en aanvullen van onjuiste en onvolledige persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

het verwijderen van uw persoonsgegevens en, indien openbaar gemaakt, het informeren van andere gegevensverantwoordelijken over uw verzoek om verwijdering (Artikel 17 AVG),

het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 18 AVG),

de overdraagbaarheid van gegevens zodat u uw persoonsgegevens ontvangt in een gestructureerde, standaard en door een computer leesbare indeling en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverantwoordelijke zonder dat wij dit verhinderen (Artikel 20 AVG),

het intrekken van verleende toestemming waarbij deze intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaats heeft gevonden op basis van de toestemming voor de intrekking (Artikel 7 AVG), en bezwaar tegen de verwerking van gegevens (Artikel 21 AVG),

u kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens genoemd in punt 1. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder als u vindt dat de gegevensverwerking onverenigbaar is met de AVG (Artikel 77 AVG).

© Brasserie Sublime 2022

Disclaimer | Privacybeleid & cookies

© website by Adfundum

© Brasserie Sublime 2022

Disclaimer | Privacybeleid & cookies

© website by Adfundum


X